مرور برچسب

Conversion Rate

راه های افزایش نرخ تبدیل سایت (Conversion Rate)

به هر اقدامی که به روند تبدیل بازدید‌کننده سایت به مشتری، منجر شود، نرخ تبدیل یا Conversion Rate می‌گویند و هر چه نرخ تبدیل رشد داشته باشد به معنای موفقیت سایت شما می‌باشد 1- به اشتراک گذاشتن نظرات کاربران: به منظور ایجاد حس اعتماد کاربران…