مرور برچسب

Commenter Emails

خروجی گرفتن از ایمیل های ثبت شده در وردپرس

یکی از مباحث مهم برای کسب درآمد موضوع ایمیل مارکتینگ  میباشد، که قبلا در مورد ایمیل مارکتینگ نوشتمدر دوره دیجیتال مارکتینگ کسب و کاری قدرتمند هست که بتواند با کاربران هدف خودش در تعامل باشه یعنیهفتگی برای آنها مطالب مهم سایت رو…