مرور برچسب

سرویس بلاگ

لینک بیلدینگ به کمک سرویس های وبلاگ

یکی دیگر از روش های لینک سازی ثبت نام در سایت های وبلاگ سازی میباشدچند نکته:در هر کدام از سرویس های وبلاگ که عضو شدید در 2 ماه اول فقط مطلب بدون لینک قرار بدیدو زمانی که تعداد مطالبتان بعد 2 ماه از ساخت بلاگ به 5 عدد رسید به…