مرور برچسب

الگوریتم گوگل

الگوریتم های گوگل در سئو

هر کدام از الگوریتم های زیر دستور العمل هایی را در یک سایت میسنجند که باعث افزایش و یا کاهش سئو سایت میشود:الگوریتم پاندا (Panda Algoritm )بیشتر به محتوای با کیفیت کار دارد و با سایت های کپی کار و محتوای تکراری برخورد…